How to say you're vegan in Kyrgyz

Мен жатат"

өсүмдүк азык-түлүк гана жакканды!

жок эт

эч кандай сүт эмүүчү, канаттуу, балык, деңиз тамагы, курт-кумурска, соус, сорпосу менен

жок жумуртка

жок жумуртканын сарысы, күмүш, ак

эч кандай сүт

эч кандай сүт, каймак, быштак, айран, сару, казеиндин, лактоза

жок жаныбарлардан алынган азыктарды

жок бал, желатин май, май, кан, сөөк, май

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.