How to say you're vegan in Haitian Creole

SE MWEN MENM VEGAN

Manje plant sèlman tanpri!

PA GEN OKENN VYANN

Pa gen okenn mamifè, zwazo, pwason, bèt lanmè, ensèk, sòs, bouyon

PA GEN OKENN ZE

Pa gen okenn blan, albumine, jònze

PA GEN OKENN LETYE

Pa gen okenn lèt, fwomaj, yogout, laktoserom, kazein, laktoz

PA GEN OKENN PWODWI BÈT

Pa gen okenn siwo myèl, jelatin, lwil là kochon, san, nan zo, grès

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.