How to say you're vegan in Hmong

KUV YOG NEEG TSIS NOJ NQAIJ

Nroj cov khoom noj uas tsuas thov!

TSIS MUAJ NQAIJ

Tsis muaj mammal, noog, ntses, nqaij hav dej, kab, sauce, broth

TSIS MUAJ QE

Tsis dawb, albumen, yolk

TSIS MUAJ CHAW YUJ NYUJ

Tsis muaj mis nyuj, cheese, yogurt, whey, casein, lactose

TSIS MUAJ TSIAJ COV KHOOM

Tsis muaj zib mu, gelatin, lard, roj, ntshav, cov pob txha, muaj roj

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.