How to say you're vegan in Marathi

मी प्राण्यापासून तयार झालेले काहीही am

वनस्पती अन्न केवळ करा!

नाही मांस

नाही सस्तन प्राणी, पक्षी, मासे, सीफुड, किटक, सॉस, मटनाचा रस्सा

नाही अंडे

नाही पंचा, अंड्यातील पांढरा बलक, अंड्यातील पिवळ बलक

नाही दुग्धशाळा

नाही दूध, चीज, दही, दह्यातील पाणी (विरजणातील दह्याची निवळी), दुधातील सत्त्वमय, दुग्धशर्करा

नाही पशु उत्पादने

मध नाही, सरस, स्वयंपाकात वापरण्याची डुकराची चरबी, तेल, रक्त, अस्थी, चरबी

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.