How to say you're vegan in Welsh

YR WYF YN FEGAN

Bwydydd planhigion yn unig os gwelwch yn dda!

DIM CIG

Dim mamaliaid, adar, pysgod, bwyd môr, pryfed, saws, cawl

DIM WY

Unrhyw gwyn, albumen, melynwy

DIM LLAETH

Dim llaeth, caws, iogwrt, maidd, gasein, lactos

UNRHYW GYNNYRCH ANIFEILIAID

Dim mêl, gelatin, lard, olew, gwaed, esgyrn, braster

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.