How to say you're vegan in Xhosa

MNA IDEAS

Ukutya izityalo ukumkholisa kuphela!

AKUKHO NYAMA

Akukho esanyisayo, intaka, intlanzi, zaselwandle, isinambuzane, nesosi, umhluzi

AKUKHO IQANDA

Akukho isikhamiso, albumen, abamhlophe

AKUKHO ZOBISI

Akukho bisi, cream, itshizi, iyogathi, Hotmail, yicasein, lactose

AKUKHO NEEMVELISO ZEZILWANYANA

Akukho nobusi, newax, i-lard, i-oyile, igazi, ithambo, namanqatha

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.