How to say you're vegan in Zulu

I AM VEGAN

Ukudla plant kuphela ukujabulisa!

Akukho Nyama

Akukho esincelisayo, nyoni, inhlanzi, kwasolwandle, isinambuzane, usoso, aba

Akukho Amaqanda

Akukho abamhlophe, albumen, isikhuphasha

Akukho Avalele

Akukho ubisi, ushizi, yogurt, whey, casein, lactose

Akukho Imikhiqizo Yezilwane

Akukho uju, gelatin, isinqumelo, amafutha, igazi, ithambo, fat

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.